การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ อะไร แล้วทำไม ต้องรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องคำนึงถึงสิ่งใด

What is home refinancing? Why refinance a home?

หลายๆท่าน คงสงสัยว่าการ รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร แล้วทำไมถึงต้องรีไฟแนนซ์บ้าน กันด้วย เชื่อว่าหลายท่าน ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด คุ้มที่สุดสำหรับครอบครัว การรีไฟแนนซ์บ้าน ก็เป็นการเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์กับครอบครัวท่าน

House Refinance
House Refinance

การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ อะไร

การเปลี่ยนหรือ ย้าย สถานะเป็นลูกหนี้จาก แหล่งสินเชื่อหนึ่ง ไปสู่อีกแหล่งสินเชื่อ อีกที่หนึ่ง โดยที่ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ต่ำกว่า ที่เดิม พร้อมอาจให้ข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม เช่น วงเงินสินเชื่อที่มากกว่าเดิม หรือ ระยะเวลาในการชำระหนี้ ยาวกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ ก็ ขึ้นอยู่กับ เครดิต ของผู้กู้ด้วย และนี่ก็คือ เหตุผลว่า ทำไมถึงต้องรีไฟแนนซ์บ้านนะคะ

รีไฟแนนซ์บ้านต้องทำตอนไหน หรือ ต้องรอ 3 ปี ขึ้นไป

โดยส่วนใหญ่ ในสัญญากู้ซื้อบ้าน ดอกเบี้ย จะ ต่ำประมาณ 2%-3% ใน 3 ปีแรก หาก พ้น 3 ปีแล้ว ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน จะสูง ถึง 4%-5% ต่อปี ทำให้คนกู้ซื้อบ้าน มักจะย้ายแหล่งสินเชื่อ หลัง 3 ปี แต่หากต้องการย้ายสินเชื่อก่อน 3 ปี จะต้องพิจารณาดูในสัญญากู้ซื้อบ้าน ว่า ผู้กู้ จะต้องถูกปรับ เท่าไหร่ คุ้มรึไม่ในการย้ายแหล่งสินเชื่อ ก่อนสัญญา 3 ปี โดยทั่วไป ควรเตรียมตัว 1 เดือน ล่วงหน้า ในการ รีไฟแนนซ์บ้าน ก่อนหมดสัญญา 3 ปี แรก ที่ดอกเบี้ย ยังต่ำอยู่

save cost
save cost

การเลือกรีไฟแนนซ์บ้าน ที่ไหนดี สิ่งที่ท่านควรคำนึงถึง ในการรีไฟแนนซ์บ้าน คือ

 1. อัตราดอกเบี้ย แต่ละธนาคารจะมีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งคงที่และลอยตัว ซึ่ง MLR แต่ละธนาคารไม่เท่ากัน การเปรียบเทียบดอกเบี้ยหลังหมดโปรโมชั่นเช่น MLR-1 ของแต่ละธนาคารจึงไม่เท่ากัน
 2. คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรีไฟแนนซ์ มีดังนี้
 • ค่าประเมินราคา ประมาณ 2,000-3,500 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับธนาคาร ซึ่งบางธนาคารก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้
 • ค่าจดจำนอง 1% ของ วงเงินที่ทำการ Refinance ค่าใช้จ่ายนี้ เสีย ณ กรมที่ดิน บางธนาคาร มีโปรโมชั่น โดยเสนอให้ เป็น ฟรีค่าจดจำนองท่านก็สามารถ ประหยัดไปได้อีก 1%
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ ส่วนใหญ่ผู้ยื่นกู้จะเป็นผู้ชำระเอง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของธนาคาร  โดยส่วนใหญ่ ธนาคารจะฟรีค่าธรรมเนียม
 • ประกันอัคคีภัย ธนาคารส่วนใหญ่ให้ใช้ประกันฉบับเดิมที่เราเคยทำกับธนาคารเดิมได้ แค่สลักหลังเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ให้เป็นธนาคารที่เราไปยื่นขอรีไฟแนนซ์ใหม่แทน
 • ประกัน MRTA  หากเราเลือกที่จะทำแล้ว การคำนวณค่าประกัน ควรสอบถามกับธนาคารแต่แรก เพราะค่า MRTA จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ธนาคารร่วมไว้ และขึ้นอยู่กับเพศ อายุ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้กู้นะคะ
 1. วงเงินสินเชื่อหรือ ระยะเวลา ที่ได้จากข้อเสนอ บางธนาคาร มีหลักการ ประเมินราคาบ้าน แต่ละที่ แตกต่างกัน อาจมีข้อเสนอที่จูงใจ ในการให้วงเงิน สูงกว่า ที่เดิม หรือ ระยะเวลาที่นานกว่าเดิม ก็เป็นได้ เพื่อ ดึงดูดให้ ใช้บริการธนาคารนั้นๆ
Choosing a home refinance
Personal financial planning concept shoot

เอกสารที่ต้องใช้รีไฟแนนซ์บ้าน

1. เอกสารส่วนบุคคลของผู้ยื่นสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงินสำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำ (มีเงินเดือน)

 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนารับรองการหักภาษี (50 ทวิ)

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนารับรองการจดทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาแบบแสดงภาษีซื้อขาย ภ.พ.30

3. เอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์บ้าน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่บ่งชี้ถึงหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาการซื้อขายหรือให้ที่ดิน ทด.13 หรือ 14 หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด
 • สำเนาสัญญากู้จากธนาคารเดิม
 • สำเนาสัญญาจำนองที่ดิน
 • สำเนาใบเสร็จแสดงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้าน

 

ทั้งนี้ หาก มีผู้กู้ร่วม ต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เอกสารประจำตัวบุคคล และ เอกสารทางการเงิน ตามที่กล่าวข้างต้น

หรือมีการเปลี่ยนชื่อสกุล ใบเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะ

 

แต่อย่างไรก็ตาม บางธนาคาร ที่ท่านกู้ซื้อบ้าน อยู่นั้น ท่านสามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ย กับธนาคารที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดย นำโปรโมชั่นที่ได้จากข้อเสนอ ธนาคาร อื่นๆ เข้าไปขอให้ธนาคารนั้น คงดอกเบี้ย เดิม หรือต่ำกว่าเดิมได้ ท่านก็จะได้ไม่ต้องรีไฟแนนซ์ อีกทั้งท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม และ ประหยัดเวลาท่านไปได้อีกมากมาย

 

https://akerealestate.com

AK Real Estate นายหน้าขายบ้าน มืออาชีพ และมีคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขาย พร้อมให้คำแนะนำค่ะ