5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงสัตว์ในคอนโด

เลี้ยงสัตว์ในคอนโด

หากเราเป็นคนรักสัตว์ที่ต้องการเลี้ยงน้องแสนรักในคอนโด หากจะเลี้ยงในบ้านส่วนตัวของเราเองนั้น เราสามารถเลี้ยงได้อย่างอิสระ แต่ที่ที่เราอยู่ เต็มไปด้วยเพื่อนร่วมชั้น อีกหลายห้อง ซึ่งติดกันมาก ทั้งข้างบนและข้างล่างอีกด้วย อีกทั้งห้องที่เราอยู่มีพื้นที่จำกัด ด้วยความอยากเลี้ยงสัตว์น่ารักๆ ไว้เป็นเพื่อแก้เหงา สำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดฯ มาดูเลยว่าเราควรรู้อะไรบ้างก่อนตัดสินใจนำสัตว์ตัวน้อยมาเลี้ยงในคอนโด

5 สิ่งที่ควรรู้ก่อน เลี้ยงสัตว์ในคอนโด

เลี้ยงอะไรดีในห้องเล็กๆ
Condo Pet Friendly

1. คอนโดที่เราอยู่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงได้รึเปล่า

หากคอนโดที่เราอยู่ ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ทำให้เราต้องแอบเลี้ยง ไว้ในห้อง จนเกิดการระแวดระวัง ตลอดเวลา อาจต้องอยู่เฝ้า หากพฤติกรรมไม่น่ารัก หรือหลุดออกไป จนก่อให้เกิดความรำคาญต่อเพื่อนบ้าน เพราะบางคนไม่ชอบสัตว์ จนเป็นเหตุให้ นิติ ต้องเข้ามาดูแล ซึ่งจะทำให้เราอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรา ไปอยู่ที่อื่นแทน เราควรเลี้ยงสัตว์ในคอนโดที่ได้รับอนุญาต เพื่อสัตว์เลี้ยงของเรา จะได้มีโอกาส ไปเดินเล่น หรือ ออกกำลังกาย ในส่วนกลางที่คอนโดจัดไว้ให้ และอยู่กันด้วยความสบายใจ

อยู่คอนโดเลี้ยงอะไรดี
Pet behavior

2. พฤติกรรมสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง

ชนิดของสัตว์ที่ต้องการนำมาเลี้ยง เป็นแบบไหน สัตว์บางประเภทชอบ ส่งเสียงดัง จนเกิดความรำคาญแกเพื่อนบ้าน ต้องหาวิธีรับมือให้ได้ หรือ สัตว์บางประเภท ต้อง พาออกกำลังกาย ก็ต้องพาออกไป วิ่งเล่น เพื่อให้ เค้าหมดแรง ไม่ทำลาย ของในห้องและส่วนกลางคอนโด สัตว์บางตัว ชอบ ทำลายเฟอร์นิเจอร์ เช่น แมว หรือ สุนัข ก็ควรหาฝึกและมีอุปกรณ์ สำหรับน้องๆๆ ที่จะนำมาเลี้ยงสัตว์ หรือ สัตว์บางตัว ชอบมุดไปตามซอกมุม สามารถออกจากห้องได้อย่างรวดเร็ว เช่น แมว หนู กระรอก ก็ต้องหาวิธีป้องกัน เพื่อไม่ให้ออกไปรบกวนห้องอื่น หรือ เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์เลี้ยงเองได้

เลี้ยงสัตว์ในคอนโด
size and quantity

3. ขนาดและจำนวนของสัตว์เลี้ยง

ไซด์ของสัตว์และจำนวนที่ต้องการเลี้ยง เหมาะสมกับ พื้นที่ในห้องของเราหรือไม่ เช่น ต้องมี พื้นที่ ให้ ปลดทุกข์    ของเด็ก ๆ พื้นที่วิ่งเล่น ให้ น้อง ๆๆ  หรือ พื้นที่สำหรับการหลับนอน ถ้านำมาเลี้ยงแล้ว ทำให้เกิดความอึดอัด คับแคบลงอย่างมาก จนกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราเกิดความลำบากอย่างมาก ก็อาจจะต้องลดจำนวนสัตว์ที่จะเลี้ยง หรือ ลดขนาดลง เพื่อให้เกิดกับความเหมาะสมต่อพื้นที่ในห้องที่จะเลี้ยง

 หากจะเลี้ยงในบ้านส่วนตัวของเราเองนั้น เราสามารถเลี้ยงได้อย่างอิสระ แต่ที่ที่เราอยู่ เต็มไปด้วยเพื่อนร่วมชั้น อีกหลายห้อง ด้วยความอยากเลี้ยงสัตว์น่ารักๆ
Condo Rules

4. กฎระเบียบของคอนโด

  • ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง คอนโดที่ให้เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่ จะให้เจ้าของห้องลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง และอาจต้องเสียค่าส่วนกลาง เพิ่มขึ้น เพื่อเราสามารถนำสัตว์เลี้ยง มาสู่ส่วนกลางที่จัดไว้ให้ หรือ หากน้องหลุดออกมาสามารถตามหาเจ้าของได้อีกด้วย
  • ข้อปฏิบัติของคอนโด ต่อ สัตว์เลี้ยง ควรดูว่า ที่คอนโดมีข้อห้ามหรือข้อควรปฎิบัติอย่างไร ในการเลี้ยงสัตว์ในคอนโด บางคอนโด ห้ามเลี้ยง สัตว์บางประเภท เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ สัตว์ปีก สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน และสัตว์อันตรายต่างๆ เพื่อจะได้นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงได้โดยไม่ผิดข้อปฎิบัติ และ รบกวนส่วนรวม
  • บทลงโทษ ของการผิดกฎ

หากสัตว์เลี้ยงของเราหลุดจากการดูแล และสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น เราของต้องรับผิดชอบและแก้ไข หรือรวมทั้งอาจต้องเสียค่าปรับตามกฎของคอนโดนั้น ๆ เราควรรู้ว่า กฎคอนโดและบทลงโทษเป็นอย่างไร ต้องคำนึงถึง หากเกิดขึ้นกับเรา แล้วเราสามารถรับผิดชอบตรงจุดนั้นได้รึไม่ด้วยนะคะ

เลี้ยงสัตว์ในคอนโด
Preventing pets from disturbing

5. สิ่งป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้ออกไปรบกวน

5.1  สัตว์ที่ทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งปฎิกูล หรือ กลิ่นตัวของสัตว์เลี้ยง ทางเราจำเป็นต้องเก็บสิ่งปฎิกูลเหล่านั้น ทิ้งทุกวัน หรือ จำเป็นต้องทำความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง และ ตัวสัตว์เลี้ยง ทุกวัน หรือเป็นประจำ รวมถึงต้องเตรียมสเปรย์ดับกลิ่น เพื่อป้องกันการรบกวน ตัวเราเองและเพื่อนบ้าน

5.2  สัตว์ที่จะเลี้ยง ชอบทำเสียงดัง รึไม่ เช่น สุนัข ชอบเห่า เราอาจจำเป็นต้อง ปรับห้องเรา ทำเป็นห้องเก็บเสียง เพื่อลดเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวน เพื่อนร่วมห้องใกล้เคียง

5.3  สัตว์เลี้ยงบางตัว ชอบออกไปสำรวจโลกภายนอก เช่น สุนัข แมว นก กระรอก ที่ชอบหาทางมุดออกไปข้างนอก หรือบางตัวฉลาดถึงขั้นสามารถเปิดประตูเองได้ เราต้องป้องกันหรือฝึกน้อง ๆ เพื่อไม่ให้ออกไปรบกวนเพื่อนบ้าน หรือ หลุดออกไป อาจเกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้ อาจต้องทำตะแกรงตรงระเบียง หรือ หาวิธีล๊อกประตู ไม่ให้ สัตว์เลี้ยงเราเปิดออกไปได้

สรุป

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นคอนโด หรือ บ้าน เราควรต้องรัก เอาใจใส่ รับผิดชอบ และควบคุมสัตว์เลี้ยงของเราให้ได้เป็นอย่างดี เพราะจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสังคมส่วนรวม เพียงแค่นี้สังคม Pet Lover ก็จะน่าอยู่ และสามารถอาศัยร่วมกันโดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ

 

Home


AK Real Estate นายหน้าขายบ้าน มืออาชีพ และมีคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการตลาดและการขาย พร้อมให้คำแนะนำค่ะ